Lestrarfélag Eskifjarðar

1.gr. 

Félagið heitir Lestrarfélag Eskifjarðar.

 

2. gr. 

Lestrarfélag Eskifjarðar eru félagasamtök. Tilgangur félagsins er að skapa fjölbreytt og skemmtilegt lestrarumhverfi fyrir félagsmenn og aðra íbúa á svæðinu. Sérstök áhersla skal lögð á að auka áhuga, barna og ungmenna, á bókum og lestri.  

 

3. gr.

Tilgangi sínum hyggst félagið ná með að vekja athygli á lestri og bókum með reglulegri lestrarhvatningu. Félagið mun standa undir stórum sem smáum verkefnum sem til að efla að lestur.  

 

4. gr. 

Félagsmenn geta verið allir einstaklingar. Sá sem óskar inngöngu í félagið skal sækja um aðild til stjórnar þess. Stjórn félagsins skal halda skrá yfir félagsmenn. Þar skal skrá fullt nafn, heimilsfang félagsmanna.  

 

5. gr

Starfstímabil félagsins er almanaksárið.  Á aðalfundi skal stjórn gera upp árangur liðins árs.  Aðeins félagsmenn mega vera þátttakendur í aðalfundi. 

 

6. gr. 

Aðalfund skal halda eigi síðar en 1. ágúst ár hvert og skal boða til hans með að minnst tveggja vikna fyrirvara með sannanlegum hætti.  Aðalfundur er löglegur, sé rétt til hans boðað. Einfaldur meirihluti mættra félagsmanna ræður úrslitum mála. Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:

1. Kosning fundarstjóra og fundarritara

2. Skýrsla stjórnar lögð fram

3. Reikningar lagðir fram til samþykktar

4. Lagabreytingar

5. Ákvörðun félagsgjalds

6. Kosning stjórnar

7. Önnur mál

 

7.gr.

Stjórn félagsins skal skipuð 3-8 félagsmönnum, formanni og 2 – 7 meðstjórnendum,  kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Einnig er heimilt að kjósa allt að 8 varamenn. Stjórnin skiptir með sér verkum.  Stjórn félagsins fer með málefni félagsins milli aðalfunda. Formaður boðar til funda. Firmaritun er í höndum meirihluta stjórnar. 


 

8.gr.

Ákvörðun um félagsgjald skal tekin á aðalfundi ár hvert.  Félagsgjöld skulu innheimt árlega.

9. gr. 

Rekstrarafgangi/hagnaði af starfsemi félagsins skal varið til að efla fleiri verkefni á vegum félagsins. Félagsmenn njóta ekki fjárhagsleg ávinnings af starfsemi félagsins.

10. gr. 

Ákvörðun um slit félagsins skal taka á aðalfundi með einföldum meirihluta atkvæða og renna eignir þess til þeirra góðgerðarmála sem ákveðin verða á slitafundi.    


 

Lög þessi voru samþykkt á stofnfundi.

 Dagsetning: 22/03/20

Untitled design (2).png